عملیات بیت المقدس
 

بلافاصله بعد از پايان عمليات پيروزمندانه فتح المبين در فروردين 1361کار آماده سازي نيروها با قدرت وسرعت خارق العاده اي انجام گرفت ولشکرهاي سپاه وارتش به مناطق عملياتي اعزام شدند .با اعزام هاي گسترده مناطق عملياتي مملو از نيرو گرديد ودست فرماندهان اسلام براي انجام بزرگترين عمليات درون مرزي باز شد .پس از مشورت هاي فراوان ،سرانجام عمليات به صورت گسترده غير کلاسيک پيش بيني گرديد وابتکارات وتجارب وخلاقيت هاي رزمندگان اسلام ،نقش واقعي خود را در اين عمليات باز يافتند .تا اينکه عمليات بيت المقدس در تاريخ 10/2/61با رمز ياعلي ابن ابي طالب (ع)در جبهه هاي جنوب ،جنوب اهواز وشمال خرمشهر در وسعتي در حدود 5400کيلومتر مربع ودر سه مرحله آغاز شد وتا 4خرداد 61به طول انجاميد که مهمترين هدف آن آزادسازي خرمشهر بود .با آغاز مرحله اول وآزاد شدن قسمتي از خاک ميهن اسلامي ،آژانس هاي خبر پراکني به تکاپو افتادند تا با وارونه جلوه دادن حقيقت ،پيروزي ايران را خنثي وکم اثر جلوه دهند .در ادامه با عبور بي نظير رزمندگان اسلام از محور کرخه ورسيدن به مرزهاي بين المللي از شمال منطقه در گيري وجهش بلند آنها از جاده اهواز – خرمشهر واستقرار در 17کيلومتري نوار مرزي ،شهر هويزه به محاصره سپاهيان اسلام در آمد .تلاش عراق براي حفظ هويزه ناکام ماند وپس از مقداري درگيري ،نيروهاي پيروز اسلام وارد شهر هويزه گرديدند .در نهايت خونين شهر پس از 578روز اسارت در سوم خرداد 1361آزاد شد وبه آغوش ميهن اسلامي بازگشت .برخي از نتايخ عمليات بزرگ بيت المقدس عبارتند :تلفات نيروي انساني دشمن ،اسير 19000نفر ،کشته وزخمي 16500نفر ،آزاد شدن 5400کيلو متر مربع از اراضي جمهوري اسلامي از جمله مراکز مهمي چون شهر خرمشهر ،هويزه وپادگان حميد وتامين امنيت 180کيلومتر مربع از خط مرزي ،تجهيزات وامکانات ودشمن نيز خسارت ذيل را متحمل شدند :تانک ونفربر :250دستگاه انهدامي و105دستگاه اغتنامي ،هواپيما :40فروند انهدامي ،خودرو 200دستگاه انهدامي و300دستگاه اغتنامي ،توپخانه ،30قبضه انهدامي و30قبضه اغتنامي .عمليات فتح آفرين بيت المقدس سرانجام پس از 25روز نبرد فراموش نشدني وبا پاکسازي دشمن از قسمت اعظم خاک جنوب ودر نهايت با فتح خرمشهر به پايان رسيد وبرگي زرين از دلاوري ها ورشادت هاي غيور مردان لشکر توحيد به تاريخ حماسه سازان افزود .

 

سه شنبه 11/2/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName