بمناسبت روز جهانی کارگر
 

در اول مه 1886 م برابر با 11 ارديبهشت 1265 ش ، پليس شيکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران که در مورد مسائل کاري و نيز درخواست تشکيل اتحاديه هاي کارگري بر پا شده بود ، آنان را به خاک و خون کشيد. چند روز بعد دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه و به مرگ محکوم کرد . در سال 1889 م ( 1268 ش ) کنگره بين المللي کارگران در پاريس به پيشنهاد نمايندگان کارگران در آمريکا روز اول ماه مه برابر با 11 ارديبهشت هر سال را به عنوان روز جهاني کارگر برگزيد و در پي آن در بسياري از کشورهاي دنيا ، کارگران ، اين روز را گرامي داشتند . مهم ترين سازماني که هم اکنون به عنوان يک نهاد خود مختار و وابسته به سازمان ملل متحد ، متولي مسائل مربوط به کار و کارگر مي باشد ، سازمان بين المللي کار است . اين سازمان از آن جهت در ميان سازمانهاي جهاني منحصر به فرد است که در تنظيم سياست هاي آن ، نمايندگان کارگران و کارفرمايان ، از حق اظهار نظر برابر با نمايندگان دولت ها بر خوردارند . از مهم ترين اهداف اين سازمان ، تصويب کنوانسيون ها و توصيه هايي است که متضمن برقراري معيارهايي در ارتباط با مسائل کارگري در زمينه هايي مانند آزادي عضويت در تشکل ها ، دستمزدها ، ساعات و شرايط کار ، جبران خسارت هاي وارده به کارگران ، بيمه هاي اجتماعي ، مرخصي با استفاده از حقوق ايمني صنعتي ، خدمات اشتغال و بازرسي مسائل مرتبط مي باشند .

سه شنبه 11/2/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName