ويروس هاي رايانه اي
 

     آشنايي با برنامه هاي مخرب:

 

هنگامي که در سال 1984 براي اولين بار در مقالات علمي، امکان وجود ويروس مطرح شد، هيچ کس آن را جدي نگرفت. اما طولي نکشيد که اولين ويروس پا به عرصه وجود گذاشت. در آن زمان نيز عده انگشت شماري خطر آن را درک کردند. برخي حتي نمي دانستند که آيا ويروس بطور اتفاقي رخ ميدهد يا آن را مي نويسند، يک يا دو متخصص از اين حد نيز فراتر رفتند و توليد ويروس را کاملاً انکار کردند. اما امروزه مي بينيم که مراکز رايانه اي پر از ويروس هاي گوناگون است و تعداد آنها پي در پي افزايش مي يابد.

اولين ويرو س ها، تصاوير گرافيکي و يا پيغام هايي را بر روي صفحه نمايش نشان مي دادند. اما بيشتر ويروسهاي امروزي مخرب هستند. ويروس تنها برنامه رايانه اي مخرب نيست، بلکه برنامه هاي مخرب ديگري نيز وجود دارد. از آن جمله، اسب تروا، بمب منطقي و کرم را ميتوان نام برد.

 

سه شنبه 11/2/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName