سخن دوست
توسط : یاكریم
 

اگر می‌خواهی بدانی که خدا چه ارزشی و اعتباری برایت قائل است، پس ببین تو چه ارزشی برای او قائلی .                                          

                                                                                      حضرت محمد (ص)

سه شنبه 11/2/1386 - 8:14
پسندیدم 0
UserName