ما و اراده
توسط : یاكریم
 

وجود ما به منزلهٔ باغی است که ارادهٔ ما باغبان آن است .       

                                                                                                  ویلیام شکسپیر

سه شنبه 11/2/1386 - 8:12
پسندیدم 0
UserName