سخن دوست
توسط : یاكریم
 

"برتری دانش از برتری نیایش، بیشتراست ".         

                                                   حضرت محمد (ص)

سه شنبه 11/2/1386 - 8:10
پسندیدم 0
UserName