سخت ترين كار براي انسان
توسط : یاكریم

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست .         

                                                 آلبرت اینشتین

سه شنبه 11/2/1386 - 8:7
پسندیدم 0
UserName