ناپلئون
توسط : یاكریم
 

تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است .               

                                                                                                     ناپلئون

سه شنبه 11/2/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName