سخني از زكرياي رازي
توسط : یاكریم

اگر همه می‌توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می‌شد که همه می‌خواهند .                                                      

                                                                   محمد زکریای رازی

سه شنبه 11/2/1386 - 8:4
پسندیدم 0
UserName