بي نظير باش...
توسط : ali_ 110
 

آنچه که هستي هديه خداوند به توست و آنچه که مي شوي هديه تو به خداوند.پس؛ بي نظير باش .

سه شنبه 11/2/1386 - 0:45
پسندیدم 0
UserName