اي مسلمانان چشم و گوشتان را باز كنيد

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولوالالباب))

((پس بندگان مرا بشارت ده همان كساني كه سخنان را مي شنوند واز نيكوترين آنها پيروي مي كنند آنها كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خرد مندانند))

سوره زمر آيات 17و18
دوشنبه 10/2/1386 - 21:2
پسندیدم 0
UserName