ترجمه و متن اصلي ترانه مادر(Mother ) سامي يوسف **
توسط : mary320960
 

Blessed is your face
مبارك و خجسته باد چهره ات

 

Blessed is your name
مبارک باد نامت

 

 

My beloved

ای عشق من

 

Blessed is your smile

گرامی باد خنده هایت

 

Which makes my soul want to fly

که روح مرا به پرواز در می آوری  

 

My beloved

ای عشق من


All the nights

در تمام شبها


 

And all the times

و در همه زمان


That you cared for me

تو همیشه مراقب من بودی

 

But I never realised it
اما من هیچ گاه اینرا درک نمی کردم

 

And now it’s too late

اما حالا خیلی دیر است


Forgive me

منرا ببخش

 

Now I’m alone filled with so much shame

حالا من تنها هستم مملو از شرمندگی و خجالت بسیار


For all the years I caused you pain

در تمام این سالها من باعث این درد و ناراحتی شدم


If only I could sleep in your arms again

اگر تنها یکبار دیگر بشه من روی شانه های تو بخابم


Mother I’m lost without you

مادر من بدون تو از بین می روم

 

You were the sun that brightened my day

تو مانند خورشیدی هستی که به زندگانی من روشنایی می دهی


Now who’s going to wipe my tears away

حالا چه کسی است که اشکهای من را پاک کند


If only I knew what I know today

ای کاش می فهمیدم چیزی که باید امروز بفهمم


Mother I’m lost without you

مادر من بدون تو از بین می روم

 

Ummahu, ummahu, ya ummi

مادر ، مادر ، ای مادر


wa shawqahu ila luqyaki ya ummi

چگونه می توانم به تو نگاه کنم ، ای مادر


Ummuka, ummuka, ummuka ummuka

مادر تو ، مادر تو ، مادر تو ، مادر تو


Qawlu rasulika

این را پیامبر تو فرمود


Fi qalbi, fi hulumi

در قلب من ، در رویاهای من


Anti ma’i ya ummi

تو همیشه با من هستی مادر

 

Ruhti wa taraktini

تو رفتی و من را ترک کردی

 

Ya nura ‘aynayya

ای روشنایی چشمان من


Ya unsa layli

ای تسلی ده شبهای من


Ruhti wa taraktini

تو رفتی و من را تنها گذاشتی


Man siwaki yahdhununi

چه کسی به جز تو – مرا در آغوش می گیرد


Man siwaki yasturuni

چه کسی به جز تو – مرا می پوشاند


Man siwaki yahrusuni

چه کسی به جز تو از من محافظت می کند


‘Afwaki ummi

مادر من را ببخش

 

Samihini...

به خاطر بی توجهی هایم

دوشنبه 10/2/1386 - 20:44
پسندیدم 0
UserName