كلام مولا

مولاي متقيان علي (سلام الله عليه )  مي فرمايند :

دو گروه كمر مرا شكستند :  

دانشمند بي پروا   و   جاهل مقدس نما

دوشنبه 10/2/1386 - 20:35
پسندیدم 0
UserName