عاشقانه بخوان نماز عشق را
توسط : maryam_raha
 

 

هزار آفتاب گردان پشت سرم تکبير مي گويند : الله اکبر !...تکبيره الاحرام !!
...
الحمدلله براي آفرينش چشمانت !... الحمدلله به خاطر برق نگاهت !...الحمدلله به خاطر !

...يا رحمان و يا رحيم !!...خودم را سپردم به تو.

توي اين همه دلرعشه !...

اهدنا الصراط المستقيم ! صراطي از صراط تو مستقيم تر هست مگر ؟! ...پس اگر خدا بخواهد هدايت شده ام !!


صراط الذين ...!

... اي سيب درشت !عطرآگين ترين نعمت خدا !! اگر تو با من باشي ، ديگر "مَدّ" هيچ "ضالين"ي به من نمي چسبد !


...
قل هو الله احد !


بگو ! بگو ! بگو ... عشق يکي ست !
...
الله الصمد !


بگو ! بگو ! بگو... عشق بي نياز از ماست اما من و تو به او محتاجيم!


...
لم يلد و لم يولد!
بگو ! بگو ! بگو... عشق حاصل جمع من و تو نيست !عشق دريايي ست که من و تو تويش غرق مي شويم !


...
و لم يکن له کفوا احد !
و عشق بي شريک ترين حس شادمانه دنياست ! قسم به خداي احد و واحد !


...
الله اکبر !
خم مي شوم زير بار اين همه حرف عاشقانه !... واژه ها کج مي شوند !... زيباترين جملات عقيم مي مانند !!
سبحان الله ...چه آفتابي ! سبحان الله ....چه باراني ! سبحان الله ...چه برفي ! ...

فتبارک الله احسن الخالقين !!
تمام نيرويم را جمع مي کنم تا فرياد عشقم به گوش تو برسد ...بلند مي شوم :

سمع الله لمن حمده !! ... از نا مي روم ...به خاک مي افتم !


سبحان الله ....سبحان الله ....سبحان الله !
...
چشمانم خيس مي شود !سجاده رنگ خون مي گيرد ! چشمم سياهي مي رود !

مي نشينم روي دو زانوي لرزانم !

 

 


شهادت مي دهم که عشق خود خداست !
شهادت مي دهم که خدا چيزي جز عشق نيست !
شهادت مي دهم که محمد نيز فرستاده عشق است !
شهادت مي دهم که دارم شهيد مي شوم !
سلام بر دلم که دارد پرپر مي زند !!
سلام بر همه آنها که عشق را رحمت خدا مي دانند !
سلام بر گيسوان تو که بافته دستان خداست !
...


الله اکبر ...الله اکبر ...الله اکبر

 

دوشنبه 10/2/1386 - 18:18
پسندیدم 0
UserName