معتاده 2 تا سيگار تو دهنش گرفته بود...
توسط : maryam_raha
 

 معتاد 2 تا سيگار تو دهنش گرفته بود داشت ميكشيد ازش ميپرسن چرا 2 تا سيگار ميكشي ميگه يكي واسه خودم يكي هم از طرف دوستم كه زندونه بعد از يه مدتي ميبينن همون معتاد يه دونه سيگار ميكشه بهش ميگن حتمادوستت از زندان ازاد شده ميگه نه خودم ترك كردم

دوشنبه 10/2/1386 - 18:9
پسندیدم 0
UserName