شب از جنگل شعله ها می گذشت...
توسط : maryam_raha
 

شب از جنگل شعله ها می گذشت

حریق خزان بود وتاراج باد

من آهسته دردود شب، رو نهفتم

و درگوش برگی

که خاموش خاموش می سوخت

گفتم:

-        مسوز این چنین گرم درخود، مسوز!! –

-        مپیچ این چنین تلخ برخود، مپیچ!! –

    که گر دست بیداد تقدیر کور

    تو را می دواند به دنبال باد

                                      مرا می دواند به دنبال هیچ!!!

دوشنبه 10/2/1386 - 17:45
پسندیدم 0
UserName