عاشقانه ترين نگاه...
توسط : maryam_raha

 

عاشقانه ترين نگاهم را روي قايقي از باد نشانــــدم و پارو زنان سوي تو فرستارم وقتي به ساحل نگاهت رسيـــــــد تو چشمانت را بستي و قايقم غرق شد...

دوشنبه 10/2/1386 - 17:31
پسندیدم 0
UserName