مواعظ بی نظير
توسط : shokry1344
به نام خدا
مواعظ بی نظير
بزرگترين بخش نهج البلاغه ، بخش مواعظ است تقريبا نيمی از نهج البلاغه‏ را اين بخش تشكيل می‏دهد و بيشترين شهرت نهج البلاغه مديون موعظه‏ها و پندها و اندرزها و حكمتهای عملی آن است . بگذريم از مواعظ قرآن و يك سلسله مواعظی كه از رسول اكرم ولو مختصر باقی مانده است و به منزله ريشه وسر رشته نهج البلاغه به شمار می‏رود . مواعظ نهج البلاغه در عربی و فارسی بی‏نظير است .
بيش از هزار سال است كه اين مواعظ نقش موثر و خارق العاده خود را ايفا كرده و می‏كند ، هنوز در اين كلمات جاندار ، آن نفوذ و تاثير هست‏ كه دلها را به تپش اندازد و به احساسات رقت بخشد و اشكها را جاری سازد و تا بوئی از انسانيت باقی باشد اين كلمات اثر خود را خواهد بخشيد .
سيری در نهج البلاغه
مرتضی مطهری
دوشنبه 10/2/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName