باب نجات
توسط : shokry1344
به نام خدا
صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست
تلخی ذائقه را شاخه نباتی بفرست
می رسد با علم سبز امامت بر دوش
از چه خاموش نشستی به قدومش صلواتی بفرست
دوشنبه 10/2/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName