تسبيح حضرت زهرا (ع)
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام صادق فرمود : تسبيح حضرت زهرا در هر روز ،
بعد از نماز واجب ، نزد من محبوبتر است
از بجا آوردن هزار ركعت نماز در هر روز
دوشنبه 10/2/1386 - 16:45
پسندیدم 0
UserName