رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
اقامه حدّ از حدود الهى از (بارش) چهل روز باران بهتر است

دوشنبه 10/2/1386 - 16:28
پسندیدم 0
UserName