فرازهائی از وصیت نامه کوروش کبیر
توسط : یاكریم
فرازهائی از وصیت نامه کوروش کبیر


به نام خدا

سلام دوستان عزیز و گرانقدر
در این پست می خواهم گوشه هایی از نصایح کوروش به فرزندانش را که به نظرم بسیار آموزنده بود بیاورم باشد که مقبول بیافتد
کوروش چون سایه ی مرگ را در اطراف خود دید فرزندانش و دوستان و کارگزاران عمده ی پارس را طلبید و چنین گفت:(( بچه های من و شما ای دوستان ..آخر زندگانی من فرا رسیده و من این حال را از علاماتی به خوبی درک می کنم. چون من در گذشتم شما باید مرا سعادتمند بدانید .در کودکی و جوانی و سن کمال از مزایای هر یک از این عهود متمتع بودم پیش از من وطنم ایالتی گمنام از آسیا بود و اکنون که می روم ملکه ی آسیا است . به خاطر ندارم یکی از ممالک تسخیر شده را از دست داده باشم. تمام عمرم چنان که می خواستم گذشت . هیچگاه تکبر یا شادی خارج از اندازه به خود راه نداده ام . پس حق است که بعد از این هر زمان که به یاد من افتید یاد کسی را کنید که سعادتمند بوده است .))
ای کمبوجیه فراموش مکن که حفظ سلطنت به داشتن عصای سلطنت نیست بلکه مطمئن ترین و حقیقی ترین حافظین آن دوستان وفادارند . و این را هم بدان که وفا ملازم انسان نیست زیرا که اگر انسان ذاتا وفادار بود مانند صفاتی که در همگان وجود دارد در همه ی مردم دیده می شد .پس بر هر کس است که خودش دوستان با وفا برای خود تدارک ببیند و تحصیل این نوع دوستان با زور میسر نشود زیرا وفا ثمر نیکی است.
ای فرزندان...من شما را به خدا و وطن قسم می دهم که اگر می خواهید مرا از خود خشنود کنید با هم خوب باشید . این را بدانید که هیچ گاه نتوانسته ام به خود بقبولانم که قوای عقلی روح با جدایی آن از بدن زایل می شود .به عکس عقیده دارم که چون روح از آلایش اختلاط پاک و منزه شد کاملا جوهر عقل می گردد وقتی که بدن انسان به حال انحلال افتاد می بینم که هر یک از قسمتهایی که آنرا ترکیب کرده به عنصر خود بر می گردد و فقط روح است که از نظر ناپدید است .
خداوند حافظ نظم ثابت و تغییر ناپذیر عالم است و جلال و عظمتش فوق هر بیانی است .از او بترسید و کار یا فکری مکنید که بر خلاف تقدس و عدالت باشد.پس از خداوند از مردم و نسلهای آتیه بترسید .زیرا که اعمال شما پنهان نخواهد ماند. و اگر اعمال شما پاک و موافق عدالت باشد نفوذ و اقتدار شما قوت خواهد یافت. واقعا کیست که با بهترین حسن نیت بتواند به شما اطمینان بدارد در صورتی که ببیند شما بی عدالتید !!
دستورهای من کافی است برای اینکه شما با هم چنان زندگی کنید که وظیفه ی شماست اگر کافی نباشد به تاریخ گذشته ها رجوع کنید .که تاریخ مکتبی است عالی..
ای فرزندان چون من مردم ....جسد مرا در طلا یا نقره یا چیز دیگر مگذارید زود آنرا به خاک بسپارید . واقعا چه چیز به از آن است که شخص با این خاکی که بهترین چیزهای زیبا و خوب را به بار می آورد و می پرورد مخلوط شود ؟
آخرین حرف مرا فراموش نکنید :(( اگر می خواهید به دشمنانتان زیان برسانید درباره ی دوستان نیکی کنید .))
کورو ش پس از این کلمات دست تمام حاضرین را فشرد و نقابی به سر کشیده و در گذشت.
یاد این اسطوره و مایه ی افتخار ایران و ایرانی گرامی باد .

دوشنبه 10/2/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName