كلام ساده
  • گناه را به گردن دنيا و ديگران نگذاريم، كوتاهي از همت و كوشش ماست

  • چه بسيار مردم که به هوای خوراک بوقلمون از نان دوغ خود هم مي افتند

  • بيشتر سختيهای زندگي اينست که مي کوشيم ، از حقيقت آن بگريزيم

  • گاهي بردن يک دعوا بدتر از باختن آن است

دوشنبه 10/2/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName