سخن بزرگان
توسط : یاكریم
 

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست .                

                               ارسطو

دوشنبه 10/2/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName