بشنو اي دوست
توسط : یاكریم
 

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد؛ ولی در همین مدت یک راست هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.                 

                                                                                 مارک تواین ( نویسنده )

دوشنبه 10/2/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName