كلام مولا
توسط : یاكریم
 

ترسناک ترین تنهایى خود پسندى است .                    

                         حضرت مولاعلي (ع)

دوشنبه 10/2/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName