گفته هاي ناشناس
توسط : یاكریم
 

به خدا نگویید مشکل بزرگی دارید بلکه به مشکل بگویید خدای بزرگی دارید .       

شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را ندارند فقط از آنچه که دارند بهترین استفاده را مي كنند.                                                              

 هر کسی می‌تواند در جهت امواج حرکت کند اما انسان واقعی کسی است که خلاف جهت امواج حرکت كند .                                                                                                         

دوشنبه 10/2/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName