كلام نور
توسط : یاكریم
 

 

بین حق و باطل ، چهار انگشت فاصله است و این مصافت کوتاه را همیشه در قضاوت خود رعایت نمایید .                                                                                     

                            حضرت مولاعلي(ع)

دوشنبه 10/2/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName