امر به معروف و نهي از منكر
توسط : یاكریم

  

امام محمد باقر(ع) در مقام شكايت مي گويند:

«افرادي هستند كه اگر نماز به مال يا جانشان ضرري بزند،آن را ترك مي كنند؛همان گونه كه امر به معروف و نهي از منكر را كه بزركترين و شريف ترين واجبات است،به همين خاطر رها كرده اند.»

 

دوشنبه 10/2/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName