کیفیت نماز جمعه

نماز جمعه در عصر غیبت،واجب تخییری است و انسان می‏تواندنماز جمعه بخواند یا نماز ظهر.

نماز جمعه دو رکعت است و حتما باید بصورت جماعت‏خوانده شود.

پیش از نماز،دو خطبه واجب است که خطیب،در آنها علاوه بر دعوت‏به تقوا،مسائل اجتماعی-سیاسی مسلمانان را هم باید مطرح کند.

وقت آن،از آغاز ظهر تا حدود یک ساعت پس از اذان است و از آن‏دیرتر روا نمی‏باشد.

حداقل افرادی که با حضور آنان نماز جمعه تشکیل می‏شود،پنج نفراست.

فاصله دو نماز جمعه،نباید کمتر از یک فرسخ باشد.

گوش دادن به خطبه‏های نماز جمعه واجب است.شرکت نکردن‏بدون عذر،در نماز جماعت، نشانه نفاق است.

بهتر است که امام جمعه،در رکعت اول،پس از حمد،سوره جمعه رابخواند و در رکعت دوم، سوره منافقین را.

رسول خدا(ص)فرموده است:خداوند با سوره جمعه،مؤمنان راگرامی داشته است،از این رو، پیامبر(ص)به عنوان بشارت آنان،جمعه‏را سنت کرده و بعنوان توبیخ منافقان،سوره منافقین را لازم ساخته‏است.

دوشنبه 10/2/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName