راهكار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى‏رحمه الله 5
 

مرحله دوم: تعميم و تعميق نظام فكرى و ايجاد باورهاى جهان مشمول

 

- فعال شدن نخبگان دينى و ملى در عرصه عمل‏فرايند توسعه و تعميق نظام فكرى - فرهنگى، حضور فعالانه نخبگان دينى و ملى را در عرصه فعاليت‏هاى فكرى و تبليغاتى ضرورى مى‏نمايد. نخبگان دينى در حوزه تعميق انديشه دينى و نخبگان ملى (روشنفكران متعهد) در حوزه تعميق فرهنگ ملى، نقش رهبرى كننده را به عهده دارند. با توجه به جايگاه باورسازى و فرهنگ‏سازى نخبگان دينى است كه امام آن‏ها را به مسؤوليت‏هاى اصيل‏شان متوجه نموده و به راه‏اندازى نهضت فكرى دعوت مى‏نمايد. امام مى‏گويد:

«امروز حوزه قم، حوزه مشهد و حوزه‏هاى ديگر موظفند كه اسلام را ارائه بدهند و اين مكتب را عرضه كنند. مردم اسلام را نمى‏شناسند شما بايد خودتان را، اسلام‏تان را، نمونه‏هاى رهبرى و حكومت اسلام را به مردم دنيا معرفى كنيد مخصوصا به گروه دانشگاهى و طبقه تحصيل كرده.»

پيشاهنگان فكر و انديشه كه از لحاظ منابع فكرى و فرهنگى غنى هستند و نيز از لحاظ كميت و گستردگى در تمامى سرزمين‏هاى اسلامى حضور فيزيكى دارند اگر به صورت فعالانه با اتكا به مبانى خودى وارد عمل شوند، تحول بنيادى در فرهنگ جوامع به وجود خواهند آورد; چه اين‏كه بحران و انحطاط فكرى جوامع اسلامى معلول فقدان و يا نقصان داده‏هاى فكرى نمى‏باشد، بلكه معلول اغماض از داده‏هاى فكرى خودى (اسلامى و ملى) است. به همين دليل است كه امام راه خيزش فكرى را در بازگشت‏به فرهنگ خود ملت دانسته است، اما بدين شرط كه صاحبان فرهنگ از اين رخوت بيرون آمده و متحول شوند. امام مى‏گويد: «وظيفه ما همه مسلمين است، وظيفه علماء اسلام است، وظيفه دانشمندان مسلمين است، وظيفه نويسندگان و گويندگان طبقات مسلمين است... كه هشدار بدهند به ممالك اسلامى كه ما خودمان فرهنگ غنى داريم... مسلمان‏ها بايد خودشان را پيدا كنند; يعنى بفهمند كه خودشان داراى يك فرهنگ و كشورى هستند... .»  

دوشنبه 10/2/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName