پروردگارا هیچ وقت مرا وامگذار به خودم
توسط : rika688

پروردگارا هیچ وقت مرا واگذار مکن به خودم حتی چشم به هم زدنی نه کمتر نه بیشتر

دوشنبه 10/2/1386 - 13:18
پسندیدم 0
UserName