كلام نور
توسط : یاكریم

امام علي (ع) مي فرمايند:

ان لم تكن حليماً فتحلُمْ فانه قل من تشبه بقومٍ الا اوشك ان يكون منهم

اگر بردبار نيستي خود را به افراد بردبار شبيه ساز،زيرا كم كسي است كه خود را شبيه قومي سازد و يكي از آنان نشود.

                                                                            نهج البلاغه

دوشنبه 10/2/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName