آموزش بالا بردن سرعت اينتر نت بدون برنامه:
 

براي اين كار دو روش وجود دارد:

بهتره هر دو كار را انجام دهيد

روش اوّل:

اول وارد Start شده و Run را انتخاب كرده و در آن كلمه ي   Gpedit.msc و سپس گزينه ي  Administrativ templates

را انتخاب كرده سپس گزينه ي  Network را انتخاب كرده سپس گزينه ي  Qos packetscheduler را انتخاب كرده سپس گزينه ي  Limitreservablebandwidth را انتخاب كرده ودر داخل پنجره اي كه باز مي شود Setting  را انتخاب كرده و سپس Enabled را انتخاب كرده و در فرم Bandwidtlimit عدد 100 را تايپ كرده و سپس ok  كرده و بعد بر روي كانكشني كه با آن كانكت مي شويم كليك راست كرده و گزينه ي Properties را انتخاب كرده و از پنجره ي حاصله Networking را انتخاب كرده و توجه كنيد گزينه ي packetscheduler Qos فعال باشد

روش دوّم:

وارد Start شده گزينه ي Control panel را انتخاب كرده از پنجره ي حاصله Phone and Modem Options  را انتخاب كرده از پنجره ي حاصله Modems را انتخاب كرده و در آنجا اسم مودم خود را انتخاب كرده و از پنجره ي حاصله Advanced را انتخاب كرده و در فرم  Extar settings    كلمه ي at&fx را تايپ كرده و سپس ok نماييد.

دوشنبه 10/2/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName