گفتم
توسط : avrin3500

     به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشی یک روز می میرم از پا می یفتم

     به تو گفتم خودم و می کشم و پر می زنم تو اسمون

                          بگو گفتم یا نگفتم

     به تو گفتم زنده ام با نفس خیال چشمات چشاتم تنهام گذاشتن

     حالا من موندم و اشک و بغض و اه و عکس پاره تو و من

      مگه بهت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره

      حالا یادگار من بعد سفر کردن تو طناب داره

      دیگه جون نداره دستام اخر قصه رسیده

       عطر تو مثل نفس بود واسه این نفس بریده
 

      darvish_tanha25@yahoo.com

دوشنبه 10/2/1386 - 11:23
پسندیدم 0
UserName