سيب هاي باغ...
توسط : ali_ 110

 

درِ سنگينِ باغ دلت را مي گشايم !!

نبايد بگذاريم بادام هاي تلخِ دلواپسي، شيريني عطر ياس ها را به كاممان تلخ كند .

اينجا براي رويش علف هاي هرز، جايي نيست، بايد به پيشواز سيب ها برويم!!!

دوشنبه 10/2/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName