عقل

 

سلام

سليمان ديلمي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم .

فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

اصول كافي ، ج 1 ، ص ( 12 )

دوشنبه 10/2/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName