انتخاب كردن كتاب براي كودكان
 

 كتاب هاي مورد علاقه كودكان پيش دبستاني كدامند؟ 

 كتاب هايي كه داستان بلند و كمي پيچيده تردارند.  

كتاب هايي كه اشعار موزوني دارند و درباره زندگي روزمره كودكان نوشته شده اند و براي گسترش دنياي آنها و افزايش دانسته هايشان سودمندند. 

 لطيفه ، قصه هاي بلند، قصه هاي محلي و سنتي كه ترسناك نباشند. 

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه هيچ گاه بيش از حد به مطالعه كتاب اصرار نكنيد. چون اين امر نتيجه ي معكوس دارد و كودك را از كتاب گريزان مي سازد.

 

دوشنبه 10/2/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName