كاشاني امشب مدير عامل مي شود، فردا حكم مي گيرد
توسط : iran59
 

اگر همه چيز طبق برنامه ريزي هاي انجام شده پيش برود، امشب بايد نشست هيات مديره با حضور پنج عضو از ساعت ۲۰ آغاز مي شود. هدف از اين نشست معرفي مدير عامل جديد در پي استعفاي محمدحسن انصاري فرد است. البته اين استعفا بايد در همين جلسه مورد پذيرش قرار گيرد.
به هر حال گفته مي شود كاشاني امشب با پنج راي، از پنج راي به عنوان مدير عامل جديد معرفي خواهد شد، اما آغاز رسمي فعاليت او بعد از دريافت حكمش از محمد علي آبادي، رييس مجمع عمومي باشگاه خواهد بود كه اين مورد هم فرماليته است، چون علي آبادي قبلاً تصميم خود را گرفته است و البته اين تصميم گيري هم فرماليته است، چون براي او راه ديگري هم وجود ندارد. و اما جلسه امشب از جهات ديگري نيز حائز اهميت است .

از آنجا كه مدير عامل انتخاب شده است . كل اين بحث نمي تواند بيش از پنج دقيق به طول انجامد. امشب بايد با توجه به تازه وارد بودن سه عضو هيات مديره و مدير عامل بايد درباره مسايل گوناگوني تصميم گيري مي شود. اينكه باشگاه و تيم چگونه بايد اداره شود، امري حياتي است.
پيش بيني مي شود، مسايل فني تيم از جمله مباحثي باشد كه طرح مي شود. مواردي چون مذاكره باهان و رافائل پيش روي مديريت جديد قرار دارد. كاشاني همچنين بايد درباره برنامه هاي خود براي اداره باشگاه توضيح دهد تا معلوم شود، سرخپوشان در روزهاي آينده چه مي كنند.

     منبع : روزنامه پیروزی

دوشنبه 10/2/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName