دريچه اي به نور
توسط : یاكریم

از امام محمد باقر(ع)

«من همَ بشيء من الخير فليعجله فان كل شيء فيه تاخير فان للشيطان فيه نظره»      

كسي كه قصد كار خيري مي كند بايد بشتابد زيرا هرچه در آن تاخير صورت گيرد براي شيطان نسبت به آن مهلتي پيدا مي شود.

                                                                                          (كافي-جلد3-ص212)

دوشنبه 10/2/1386 - 10:39
پسندیدم 0
UserName