احساس تنهایی در جوانان...
 

احساس بی کسی و تنهایی، رنج آورترین احساسهاست و زن و مرد پیش از ازدواج، هر دو از این احساس جان فرسا رنج می برند.

 اما خدای متعال در وجودشان جذبه و کششی نسبت به هم قرار داده است تا با هم شوند و از این تنهایی فرساینده و این رنج سوزنده و کدورت فزاینده، بقدر آیند و با آرامش و صفا و سلامت در کنار هم زندگی کنند،

یکدیگر را از نظر روحی و عاطفی و جسمی، یاری دهند و کامل نمایند. فرزند بیاورند و به مشاهدة گریستن و خندیدن، نشستن و راه رفتن و گفتن او بپردازند و شگفتی قدرت خدای متعال را در خلق یک انسان ـ که پیامد وجود آنهاست ـ لمس نمایند، معنای واقعی محبت را بیابند و با شوق و عشق به یکدیگر و به فرزند دلبند، به سعی و خدمت بپردازند و به سوی هدف بلند زندگی ـ که وصول به کمال مطلق و لقاء پروردگار متعال است ـ پرنشاط و شتابان حرکت کنند.

بنابراین، ازدواج، ضرورت زندگی است و باید به این ضرورت پرداخت و جوانها را برای دستیابی به یک همسر شایسته و موافق یاری نمود و از تنهایی نجات داد و از سخت گیری و تأخیر بی جا و نادرست پرهیز کرد.

ازکتاب: اخلاق در خانواده

دوشنبه 10/2/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName