حديث
توسط : mahmoodrezaeian

پيامبر اكرم (ص)فرمود:

سه كس بي حساب وارد بهشت شوند:1-كسي كه (ازشدت فقر)چون پيراهن شويد لباس عوضي نداشته باشد.

2-كسي كه در يك مطبخ دونوع غذا نپزد .3-آن كس كه چون قوت امروز يابد غصه فردا را نخورد .

واز سه چيز-پس از مرگم -برامت مي ترسم :1-گمراهي بعداز هدايت 2-فتنه هاي گمراه كننده 3-شهوت پرستي در امرشكم وفرج.

 منابع: نصايح (سخنان چهارده معصوم )،تاليف آيت الله مشكيني

دوشنبه 10/2/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName