احوال جسم وروح
توسط : mahmoodrezaeian

حضرت علي (ع)مي فرمايد:

براي جسم وبدن انسان شش حالت است :سلامتي ،بيماري ،مرگ ،زندگي ،خواب وبيداري .

براي روح نيز اين شش حالت هست :علم ،زندگي روح است ،جهل ،مرگ روح ،شك ، بيماري روح ،يقين ،سلامتي روح مي باشد .

غفلت ،خواب روح است ،مراقبت ودرياد خدا وخود بودن ،بيداري روح مي باشد . 

منبع :نصايح (سخنان چهارده معصوم )،تاليف :آيت الله مشكيني

دوشنبه 10/2/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName