با رخ گل می کند
توسط : z1e3i6n2

عاشقی آن است که بلبل با رخ گل می کند

صد جفا از خار می بیند بازم تامل میکند

 

 

 
دوشنبه 10/2/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName