زندگی بخشی قيام مهدوی در آيات و روايات
توسط : blueaster

 
بسياری از روايات به زنده شدن انسان و جهان در پرتو انوار حياتبخش نهضت مهدوی بشارت داده و اين موضوع را يكی از ويژگيهای بارز اين نهضت برشمرده اند،
كه در اينجا به برخی از آنها اشاره می كنيم:
1. در روايتی كه از محمدباقر(ع) نقل شده، آن حضرت پس از اشاره به آيه شريفه:
إعلموا أنّ الله يحيی الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلّكم تعقلون.5
بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند. به راستی آيات [خود] را برای شما روشن گردانيده ايم، باشد كه بينديشيد.
می فرمايد:
يعنی بموتها كفر أهلها والكافر ميّت، فيحييها الله بالقائم عليه السلام فيعدل فيها فيحيی الأرض و يحيی أهلها بعد موتهم.6
منظور از مردن زمين، كفر ورزيدن اهل آن است و كافر مرده است، پس خداوند آن را به [ظهور حضرت] قائم(ع) زنده خواهد كرد. پس او در زمين عدالت می ورزد،
زمين را زنده می سازد و اهل آن را پس از مرگشان زنده می كند.
نكته جالب توجه اين است كه آيه يادشده پس از آيه ای وارد شده كه آن هم به زمان غيبت امام عصر(ع) تأويل شده است:
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون.7
آيا برای كسانی كه ايمان آورده اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتی كه نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند كسانی نباشند كه از پيش
بدانها كتاب داده شده و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسياری از آنها فاسق بودند؟
در روايتی كه از امام صادق(ع) در تفسير اين آيه شريفه وارد شده است، چنين می خوانيم:
نزلت هذه الآيه التی فی سوره الحديد «و لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون» فی أهل زمان الغيبه، ثمّ
قال عزّوجلّ: «إعلموا أنّ الله يحيی الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلّكم تعقلون» و قال عليه السلام: إنّ [إنّما] الأمد أمد الغيبه.8
اين آيه كه در سوره حديد است: «و مانند كسانی نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمرو] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و
بسياری از آنها فاسق بودند» درباره اهل زمان غيبت نازل شده است. سپس خدای عزّوجلّ فرمود: «بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند. به
راستی آيات [خود] را برای شما روشن گردانيده ايم، باشد كه بينديشيد» و آن حضرت(ع) فرمود: همانا «اَمَد = مدت» دوران غيبت است.
2. در زيارت حضرت صاحب الزمان(ع) در روز جمعه نيز از آن امام به عنوان سرچشمه زندگی ياد شده و آمده است:
السلام عليك يا عين الحيوه.9
درود بر تو ای سرچشمه زندگی.
3. در زيارت ديگری كه مرحوم سيدبن طاووس برای آن حضرت نقل كرده، می خوانيم:
السلام علی محيی المؤمنين و مبير الكافرين.10
درود بر تو ای زنده كننده مؤمنان و نابود كننده كافران.
4. در دعای ندبه نيز از امام عصر(ع) به عنوان زنده كننده كتاب خدا و حدود آن و همچنين زنده كننده آثار دين و دين باوران ياد شده است:
أين المؤمّل لإحياء الكتاب و حدوده، أين محيی معالم الدين و أهله.11
كجاست آنكه برای زنده كردن كتاب و حدود آن به او اميد بسته شده؟ كجاست زنده كننده آثار دين و دين باوران؟
5. و بالاخره در دعای عهد پس از آنكه خداوند را چندين بار به اسم «حیّ» می خوانيم و صدا می زنيم كه:
يا حيّاً قبل كلّ حیّ و يا حيّاً بعد كلّ حیّ و يا حيّاً حين لاحیّ يا محيی الموتی و مميت الأحياء يا حیّ لا إله إلاّ أنت... .
ای زنده پيش از هر زنده و زنده پس از هر زنده! و ای زنده، هنگامی كه كسی زنده نبود! ای زندگی بخش مردگان و ميراننده زندگان! ای زنده ای كه جز تو خدايی
نيست!
از او درخواست می كنيم كه به وسيله امام مهدی(ع) سرزمينهايش را آباد و بندگانش را زنده سازد:
... و اعمر اللّهمّ به بلادك و أحی به عبادك، فإنّك قلت و قولك الحقّ «ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما كسبت أيدی الناس»12 فأظهر اللّهمّ لنا وليّك و ابن بنت
نبّيك، المسمّی باسم رسولك...13.
... خداوندا! سرزمينهای خود را به وسيله او آباد گردان و بندگانت را به دست او زنده ساز؛ زيرا تو گفته ای و سخنت حق است: «به سبب آنچه دستهای مردم
فراهم آورده، فساد در خشكی و دريا نمودار شده است» پس خداوندا! ولیّ خود و پسر دختر پيامبرت را كه همنام رسول توست بر ما آشكار ساز... .
دوشنبه 10/2/1386 - 8:12
پسندیدم 0
UserName