از مرگ سختتر
توسط : z1e3i6n2
  1. می گویند که مرگ سخت است بخدا قسم جدایی دوستان از یکدیگر سختتر است. 

دوشنبه 10/2/1386 - 7:23
پسندیدم 0
UserName