فرستادن Sms بدون شماره
توسط : julio1
 

این کار فقط برای گوشی هایی امکان پذیر است که دارای قابلیت Email getway باشند پس هر دو گوشی فرستنده و گیرنده باید دارای چنین قابلیتیباشند .

گوشی هایی که دارای این قابلیت هستند :

W800 , W810 , W550 ,K750 , K700 , S700, .....


برای این کار ابتدا وارد منوی گوشی شده و به قسمت Messaging می رویم و بعد وارد Setting می شویم و در این قسمت وارد text messaging می شویم و از آنجا وارد

Email getway
میشویم . شماره ی کسی که میخواهیم به او SMS بزنیم را ADD میکنیم .

بعد از این کارها به عقببرمیگردیم و وارد منوی اصلی میشویم و دوباره به قسمت Messaging میرویم و Write new را انتخاب میکنیم و بعد Text message و بعد از

نوشتن پیام دلخواه گزینه ی Continue را میزنیم و بعد گزینه ی اول یعنی Enter Email Address و یک ایميل دلخواه انتخاب میکنیم فرقی نمیکند چه ایميلی باشد

فقط باید @ و داد کام را داشته باشد و بعد پيغام خود را میفرستیم.بعد از فرستادن روی گوشی طرف به جای شماره یک آدرس ایمیل میافتد.
__________________
 
يکشنبه 9/2/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName