کودک درونتان را زنده نگه دارید
توسط : paiesan
 

اگر در تمام عمر انسان کودکی خود را زنده نگه دارد  بزرگسالی بر او آسان خواهد گذشت.

يکشنبه 9/2/1386 - 18:23
پسندیدم 0
UserName