گناه
توسط : nahidjoon
سلام 

اگر انسان گناه را بشناسد، می تواند از آن رهایی بیابد.

ولی زمانی که گناه را نمی شناسد کی می تواند از آن رهایی یابد!

ناهيد

يکشنبه 9/2/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName