روش نگهداری کامپیوتر در تابستان

شما می بایست ابتدا کیس خود را از مقابل پنجره

دور کنید البته اگر کنار پنجره گذاشته اید

در صورت امکان چند فن به کیس خود اضافه کنید

شما باید کیس خود را باز نگه دارید البته اگر نتوانستید فن تهیه کنید

اول خود سپس کامپیوتر سلامت باد

يکشنبه 9/2/1386 - 17:1
پسندیدم 0
UserName